Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

We willen de beste omgeving scheppen voor talent om zich te kunnen ontplooien. Met een ambitieuze onderwijsagenda zorgen we daarvoor.

Goed onderwijs is de aanjager van kansen voor onze inwoners. Door onderwijs vergroot je niet alleen je kennis en ontwikkel je vaardigheden; onderwijs bereid je ook voor op een leven in een samenleving waarin er oog is voor de ander en waar mensen in staat zijn zelf goede keuzes te maken. Met goed en toegankelijk onderwijs kan iedereen zich ontwikkelen, van kinderen tot volwassenen en nieuwkomers in ons land. We investeren in leraren, in de kwaliteit van onderwijs, in brede buurtscholen en in een leven lang leren.

D66 Haarlemmermeer kiest voor kwalitatieve goede basisscholen, het versterken van internationaal onderwijs, de realisatie van ‘samen naar schoolklassen’, frisse en groene scholen en een conciërge voor iedere school.

D66 wil investeren in leraren, in de kwaliteit van onderwijs, in brede buurtscholen en in een leven lang leren