Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

De gemeente Haarlemmermeer heeft een gezonde en stabiele financiële positie. Onze lasten per inwoner liggen lager dan bij andere gemeenten. We hoeven beduidend minder uit te geven in het sociale domein door de vele banen, hoge arbeidsparticipatie en beperkte aantal bijstandsuitkeringen. Bovendien hebben we een relatief efficiënt bestuur en ligt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen boven het landelijke gemiddelde.

Dit zorgt dat we verhoudingsgewijs veel kunnen investeren in Ruimtelijke Ordeningsprojecten en meer uitgeven aan Sport, Cultuur & Recreatie. En dit terwijl onze inwoners een lagere OZB en rioolheffing hebben als woningeigenaar dan gemiddeld in andere gemeenten. D66 kan zich goed vinden in deze positie.

Ook in Haarlemmermeer kunnen we ons geld maar één keer uitgeven. D66 vindt dat we verantwoord om moeten gaan met de middelen die we hebben. D66 heeft er de afgelopen jaren hard aan gewerkt dat het huishoudboekje van de gemeente op orde is en blijft. We hebben belangrijke stappen gezet, maar we zijn er nog niet. D66 zal zich daarom blijven inzetten op passende begroting met een realistisch uitgavenpatroon en verantwoordelijkheid voor de toekomst.

Door het economisch herstel worden er de komende jaren meer nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dit heeft een positief effect op de WOZ-inkomsten van Haarlemmermeer. D66 wil de extra financiële ruimte die ontstaat door de groei van de gemeente reserveren voor investeringen in extra voorzieningen die nodig zijn voor die groei zoals onderwijs.

D66 wil een begroting met een realistisch uitgavenpatroon en verantwoordelijkheid voor de toekomst.

Bij financiële keuzes wordt een duurzame economische groei en inclusieve samenleving als maat genomen.