Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid & Milieu

Haarlemmermeer is een van de sterkste economische gebieden in Nederland.

Een van de motoren achter de economische groei is duurzaamheid. Er is geld mee te besparen en verdienen en daarmee vormt dit een belangrijke economische pijler.

In de omschakeling naar een duurzame economie liggen enorme kansen voor Haarlemmermeer op het gebied van energie, kennis en innovatie.

Wij zetten daarom in op de volgende punten:
- Economische én groene groei
- Goede en duurzame vestigingsplaats
- Faciliteer ‘Silicon Valley’ van duurzaamheid
- Stimuleer werkgelegenheid, door het ondersteunen van starters, zzp’ers en het mkb
- Vermindering van CO2-uitstoot door in te zetten op hernieuwbare energie, energiebesparing en efficiënt energiegebruik
- Energiebesparende icoonprojecten voor gemeentelijk vastgoed
- Afvalverzameling en hergebruik
- Energie uit afval

D66 Haarlemmermeer wil in 2020 20% van de energie duurzaam opwekken, 20% energie besparen en 20% efficiënter met energie omgaan.