Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Burger en Bestuur

D66 vindt dat u mag meepraten en meebeslissen over lokale plannen in uw dagelijks leefomgeving. We stimuleren burgerparticipatie en vinden dat de gemeente actief op zoek moet naar samenwerking met wijk- en dorpsraden.

Wij staan voor een gemeente waar mensen zich inspannen voor hun omgeving, voor een gezamenlijke toekomst en voor de vrijheid om je te ontplooien.

Betrek burgers en bouw samen aan vertrouwen in de samenleving