Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Burger en Bestuur

D66 vindt het belangrijk dat inwoners gemakkelijk toegang hebben tot hun overheid. Dit ook omdat de inwoners zelf een steeds belangrijkere rol krijgen in de nieuwe bestuurscultuur. Hierin staan participatie, bewonersinitiatieven en een luisterende, dienstverlenende overheid centraal.

Het is daarom van belang dat ideeën, wensen en meningen over de eigen leefgemeenschap, via lokale inspraakorganen hun weg vinden naar de gemeente. D66 wil daarbij ook de inwoners bereiken die het liefst zo min mogelijk vergaderen en graag de handen uit de mouwen willen steken om de eigen straat of wijk tot een mooiere plek te maken.

D66 wil besluitvorming vaker op het laagst mogelijke niveau organiseren: niet alleen in wijken en dorpen, maar ook op scholen en in woningbouwcorporaties. De gemeenteraad kan zich dan nog meer focussen op overkoepelende onderwerpen en het bewaken van het algemeen belang. Waar nodig, neemt de gemeente-initiatief om inwoners samen te brengen en belemmeringen weg te nemen. Zo versterken gemeenteraad en nieuwe vormen van directe democratie elkaar.

D66 wil hierbij dat de gemeente een progressieve en democratische visie op de digitale samenleving ontwikkelt en meer gaat experimenteren met online participatietools.

Onze uitgangspunten voor het besturen van de gemeente zijn de volgende:
✓ Geef ruimte aan de inwoners om mee te denken, mee te doen en te beslissen als dat mogelijk is
✓ Creëer draagvlak onder de inwoners; en geef initiatiefnemers de verantwoordelijkheid om ook zelf draagvlak te creëren.
✓ We zijn voorstander van burenakkoorden waarbij buren met elkaar akkoord zijn om initiatieven in de omgeving te ontplooien.
✓ Ga in gesprek met betrokkenen;
✓ Experimenteer verder met wijk- en buurtbudgetten;
✓ Toets voorstellen op kernwaarden zoals duurzaamheid, toegankelijkheid en samenwerking;
✓ Vermijd juridische procedures zo veel mogelijk en zet meer in op bemiddeling;
✓ Meet van ‘Van het kastje naar de muur’-beleving onder inwoners en dring de onderliggende oorzaken terug;
✓ Steun de lokale en regionale media als waakhond.

D66 wil besluitvorming vaker op het laagst mogelijke niveau organiseren.
D66 wil gaan experimenteren met online participatietools.

Koester de kracht van bewonersinitiatieven