Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid & Milieu

In de omschakeling naar een duurzame economie liggen enorme kansen voor Haarlemmermeer op het gebied van energie, kennis en innovatie.

Wonen

Goed en duurzaam wonen in Haarlemmermeer

Bereikbaarheid

D66 vindt het belangrijk dat alle vormen van vervoer aantrekkelijk en laagdrempelig zijn om te gebruiken voor iedereen in Haarlemmermeer.

Economie & Werk

In een inclusieve samenleving krijgt iedereen op een gelijkwaardige manier de kans deel te nemen aan de maatschappij en worden mensen aangesproken op hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen.

Onderwijs

D66 stimuleert dat iedereen zijn of haar talent ontdekt en ontwikkelt.

Burger en Bestuur

D66 wil besluitvorming vaker op het laagst mogelijke niveau organiseren: niet alleen in wijken en dorpen, maar ook op scholen en in woningcorporaties. Zo versterken gemeenteraad en nieuwe vormen van directe democratie elkaar.

Gezond Haarlemmermeer

Aandacht voor zorg en welzijn voor onze inwoners door in te zetten op beweging en sociale contacten

Levendig Haarlemmermeer

Haarlemmermeer bruist! Cultuur, sport en recreatie zijn belangrijke peilers van onze gemeente

Financiƫn

Haarlemmermeer financieel gezond