Steun ons en help Nederland vooruit

Zelfredzaamheid waar het kan, ondersteuning waar nodig

Wie zorg nodig heeft, verdient zorg die kwalitatief goed is en ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) krijgen mensen die persoonlijke zorg. Zij worden geholpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en thuis te wonen. Voor een gezond Haarlemmermeer, met toekomstbestendige sociale voorzieningen, richt D66 zich op aantal kernwaarden: een toegankelijke zorg, preventie en kwaliteit.

Bijna iedereen heeft op enig moment in zijn of haar leven (tijdelijk) extra zorg of ondersteuning nodig. Sommige mensen zijn zelfs langdurig aangewezen op de solidariteit van de samenleving. Wanneer dit het geval is, is het belangrijk dat mensen voor elkaar zorgen. De eigen kracht van mensen is zeer waardevol en draagt bij aan een zorgzame samenleving en het geluk van de mensen.

D66 wil dat de lokale overheid deze kracht en ook de vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. D66 staat voor een gemeente waar inwoners, ongeacht eventuele beperkingen, kansen krijgen om deel te nemen aan de samenleving en hun leven op een door hen gewenste manier kunnen inrichten. Dat vereist ook een toegankelijke overheid die de mensen laat meebeslissen over de mate waarin en de manier waarop zij worden ondersteund.

D66 wil dat mensen hun leven kunnen inrichten op de door hun gewenste manier.

Laatst gewijzigd op 16 september 2018