Steun ons en help Nederland vooruit

Werken en meedoen door regelarme bijstand

Mensen met een bijstandsuitkering zijn gebonden aan veel regels met betrekking tot werk. Veel van deze regels gaan uit van wantrouwen. Dat belemmert mensen om een tijdelijke of deeltijdbaan aan te nemen. D66 vertrouwt op de kracht van mensen en wil hen stimuleren kansen te pakken, passend werk te vinden of zich op een andere manier nuttig te maken voor de samenleving. Het is daarom van belang dat zover het niet door het Rijk is bepaald,  de gemeente deze regels versimpelt en meer gaat experimenteren met mogelijkheden om mensen de ruimte te geven aan het werk te gaan, zonder dat ze direct het recht op een uitkering verliezen. Ambtenaren krijgen meer vrijheid om te beoordelen of mensen zo sneller en duurzamer uit de bijstand kunnen komen.

D66 wil dat zoveel mogelijk mensen werken en meedoen. Daar worden we allemaal beter en gelukkiger van. Daarom willen wij dat de mensen maximale ruimte en kansen geboden wordt, zodat zij het beste uit zichzelf en anderen kunnen halen. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. De overheid kan deze mensen de steun bieden die ze nodig hebben om weer op eigen benen te (leren) staan. D66 heeft ook oog voor mensen die het echt niet redden. Wij willen hen die het echt nodig hebben een sociaal vangnet bieden, maar wel met het idee dat mensen op termijn weer op eigen benen kunnen staan.

Voor mensen met een bijstandsuitkering die geen Nederlands spreken is het belangrijk dat zij snel de Nederlandse taal onder de knie krijgen, zodat zij ook actief een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. D66 volgt het beleid van de wet Taaleis waarin wordt gesteld dat ‘als u niet voldoet aan de taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet u hiervoor geen moeite? Dan mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.’

  • D66 wil dat mensen maximale ruimte en kansen geboden wordt.
  • D66 wil stimulerende bijstandsregelingen.

Laatst gewijzigd op 18 oktober 2018