Steun ons en help Nederland vooruit

We zijn een aantrekkelijke vestingsplaats voor ondernemers

Een inspirerend ondernemersklimaat leidt tot het aantrekken en vasthouden van bedrijvigheid en werkgelegenheid. D66 wil dat Haarlemmermeer doorgaat met het gericht aantrekken van (nieuwe typen van) bedrijvigheid, die aansluit op het profiel van de gemeente.

Daarnaast zien wij verbeteringen van de woningmarkt, bereikbaarheid en het aanbod van cultuur en onderwijs, ook als bijdragen aan het ondernemersklimaat. De gemeente geeft ondernemers de ruimte. Economische ontwikkelingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. D66 vindt dat de gemeente flexibel moet inspelen op behoeften van ondernemers om te innoveren. Ook willen we het ondernemers gemakkelijker maken door vergunningsaanvragen te versimpelen en waar mogelijk weg te nemen. Het is goed dat er al veel mogelijkheden en stimuleringsregelingen voor startende ondernemers zijn, maar ook bestaande ondernemers verdienen ook onze steun.

Winkels mogen open alle zondagen en wat D66 betreft kunnen horecaondernemers de vrijheid krijgen om zelf hun openingstijden te bepalen, mits zij dit in goed overleg met buurtbewoners doen. Dit geldt ook voor de sluitingstijden van terrassen en caf├ęs.

  • D66 wil een inspirerend ondernemersklimaat.
  • D66 wil dat horecaondernemers zelf hun openingstijden bepalen.

Laatst gewijzigd op 5 oktober 2018