Steun ons en help Nederland vooruit

We staan garant voor het behoud van groene buffers

Haarlemmermeer is groen en moet groen blijven, met ruimte voor boeren, die niet alleen zorgen voor het landschap, maar ook een belangrijke pijler van onze lokale economie zijn.

De focus moet liggen op verdichting van de kernen in plaats van bouwen in de (groene) ruimte tussen de kernen. D66 vindt het belangrijk dat groei niet ten kosten gaat van leefbaarheid, natuur en groen in Haarlemmermeer. De toekomst van de agrarische sector in de polder ligt in diversificatie, beheer van landschap, combinatie van stad en platteland, recreatie, verhuur tuintjes, adopteren van boom of koe, boerenwinkel etc.

D66 staat verder voor behoud en doorontwikkeling van het recreatiegebied Spaarnwoude, Park 21 en Park zuid. Wandelen, bewegen en sporten zijn bij uitstek activiteiten die inwoners hier uitoefenen met positieve invloeden op hun welbevinden gezondheid en geluk. In een drukke regio als de Randstad is het uniek dat we zulke gebieden zo dichtbij hebben.

Voor alle groengebieden, waaronder verder ook Haarlemmermeer Bos en Venneper Hout, wil D66 graag dat er zo veel mogelijk ecologisch beheerd wordt.

  • D66 wil dat de agrarische sector diversiteit nastreeft.
  • D66 wil dat groengebieden ecologisch beheerd worden.

Laatst gewijzigd op 6 september 2018