Steun ons en help Nederland vooruit

Vertrouwen is het uitgangspunt

D66 staat voor een bestuursstijl waarin je fouten mag maken, mits je ervan leert. Deze bestuursstijl vereist een luisterend oor en een houding die altijd ten dienste staat van het publieke belang. Dat betekent ook dat wanneer D66 iets uit handen geeft aan inwoners, zoals bijvoorbeeld wijkbudgetten, we niet tot in detail gaan controleren. Vertrouwen is het uitgangspunt, een uitgangspunt dat hoort bij een gelukkige samenleving.

Een goed bestuur is transparant en controleerbaar. Bij macht hoort immers tegenmacht. Uiteraard wordt het college gecontroleerd door de raad, maar ook anderen hebben een taak, zoals lokale media en initiatieven van inwoners.

D66 wil vertrouwen in elkaar als uitgangspunt hanteren.

Laatst gewijzigd op 11 september 2018