Steun ons en help Nederland vooruit

Toekomstperspectief voor statushouders door talenten en vaardigheden in te zetten

Culturele diversiteit kan onze dorpen verrijken. Net als alle andere inwoners, verdienen statushouders gelijke kansen om zichzelf te ontplooien en een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Het is van belang dat de gemeente daartoe genoeg mogelijkheden biedt, door onder andere een goed aanbod van taalcursussen te garanderen, maar ook door op andere manieren de integratie zoveel mogelijk te bevorderen.

Haarlemmermeer wil vluchtelingen zo snel mogelijk een plek geven in de gemeente, door ze naar werk, opleiding of ondernemerschap te begeleiden, en tegelijkertijd te laten inburgeren. D66 vindt het belangrijk dat vluchtelingen zich snel Haarlemmermeerder voelen en Haarlemmermeerder zijn. Intensieve begeleiding helpt daarbij. Alle statushouders moeten enkele jaren intensieve begeleiding krijgen, zodat ze zo snel als mogelijk mee kunnen draaien in de maatschappij. D66 pleit daarvoor een buddy organisatie in te richten.

D66 wil dat vluchtelingen zo snel mogelijk een plek krijgen in de gemeente.

Laatst gewijzigd op 7 september 2018