Steun ons en help Nederland vooruit

Tiny forest

D66 is voorstander om een zogenaamde ‘Tiny Forest aan te leggen op plekken waar veel verharding en bebouwing is.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos, ter grootte van ongeveer een tennisbaan, vaak op een plek waar juist veel bebouwing en verharding is. Dit kleine stukje bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen.

Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Laatst gewijzigd op 6 september 2018