Steun ons en help Nederland vooruit

Stimuleer de ontwikkeling van bibliotheken

Met de verdere digitalisering van boeken zijn bibliotheken zich al aan het heroriënteren op hun rol in onze samenleving. Een goede stap vindt D66.

De bibliotheek moet een belangrijke rol blijven spelen bij kennisoverdracht en als ontmoetingsplaats. De bibliotheek moet meer dan nu een geïntegreerde rol krijgen in de lesprogramma’s van scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Op deze manier maakt de bibliotheek zich als centrum van kennisoverdracht goed toegankelijk en zichtbaar voor scholieren en studenten. Met projecten zoals Boekstart en Bibliotheek op School wordt de verbinding naar het onderwijsveld geslagen. Met de Voorleesexpress wordt ervoor gezorgd dat kinderen met een taalachterstand worden geholpen in het vergroten van hun woordenschat. D66 vindt het belangrijk dat er voldoende financiële middelen voor deze projecten beschikbaar zijn.

Daarnaast is de bibliotheek ook een goede strategische locatie voor ZZP’ers die op zoek zijn naar flexibele werkruimtes, en kan de bibliotheek een brugfunctie vervullen door in het Taalhuis taalcursussen aan te bieden aan nieuwkomers en mensen met een taalachterstand. De bibliotheek kan zo een verbindende rol in onze samenleving vervullen.

D66 wil dat bibliotheken een verbindende rol spelen in onze samenleving.

Laatst gewijzigd op 10 september 2018