Steun ons en help Nederland vooruit

Spoedzoekers en statushouders

De woningnood is groot en er zijn vaak schrijnende gevallen. D66 is voorstander om het beleid rondom spoedzoekers te handhaven.

Het betreft toewijzing van goedkope huurwoningen naar gezinnen zonder dak boven hun hoofd of vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) die urgent een dak boven hun hoofd nodig hebben. Dat gaat uiteraard gepaard met goed gemeentelijk beleid; bewaken dat het een tijdelijke situatie betreft en scheefhuur voorkomen.

D66 is voorstander van de zogenaamde Mid stay woningen zoals in Floriande, Hoofddorp: sobere woningen voor maximaal 2 jaar die bestemd zijn voor spoedzoekers.

D66 wil dat er woonruimte is voor spoedzoekers

Laatst gewijzigd op 5 september 2018