Steun ons en help Nederland vooruit

Softdrugs

D66 zet in op een goed gereguleerde markt voor softdrugs in Haarlemmermeer, waarbij de gezondheid van de gebruiker en het beperken van overlast centraal staan. Met goede en structurele voorlichting aan jongeren, ouders, sportbegeleiders en docenten willen wij het gebruik van middelen terugdringen.

D66 wil de gestabiliseerde markt bestendigen en de constructieve samenwerking met coffeeshophouders continueren. Een keurmerk voor coffeeshops wordt ontwikkeld, waarbij het minimaliseren van gezondheidsrisico’s voor jongeren en het beheersbaar maken van overlast voor andere Haarlemmermeerders centraal staat.

D66 wil dat gezondheid voorop staat als het om softdrugs gaat.

Laatst gewijzigd op 11 september 2018