Steun ons en help Nederland vooruit

Sociaal werk

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke, psychiatrische of (zware) lichamelijke beperking, moeten begeleiding krijgen om zo goed mogelijk mee te komen in de maatschappij. Dit vergroot het gevoel van eigenwaarde en geeft hen een nuttige besteding van de dag. Er moet een soepele overgang zijn tussen goede zorg en ondersteuning voor deze mensen. Gaat het goed met iemand? Dan moet je kunnen doorgroeien van dagbesteding naar werk of naar een ander type werk. Er moet altijd een terugvaloptie zijn. Daarvoor is een duidelijke regisseur nodig. Reguliere werkgevers moeten tegen zo min mogelijk bureaucratische obstakels aanlopen zodat het gemakkelijker wordt om mensen met een beperking aan te nemen.

D66 wil dat het voor werkgevers gemakkelijk is mensen met een beperking aan te nemen.

Laatst gewijzigd op 7 september 2018