Steun ons en help Nederland vooruit

Scholen hebben een verbindende rol binnen de wijk of het dorp

Brede buurtscholen stimuleren een brede ontwikkeling van het kind door hun aanbod van voor- en naschoolse activiteiten. Denk aan huiswerkbegeleiding, kinderopvang, les in gezonde voeding en beweging, natuur en cultuur. Er is aandacht voor vaardigheden als programmeren, (seksuele) diversiteit, mediawijsheid en de keuzes voor een gezond leven. Ook taalachterstanden worden verkleind op een brede buurtschool.

De brede buurtschool heeft daarnaast een spilfunctie in de wijk en zorgt ervoor dat het schoolgebouw optimaal wordt gebruikt, ook na lestijd. We willen van iedere basisschool een brede buurtschool maken die toegankelijk is voor kinderen van 0 tot 12 jaar en voor iedereen van elke leeftijd. De school van de toekomst is multifunctioneel en het ‘kloppend hart’ van de wijk. Na schooltijd kunnen bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten worden georganiseerd. Zo wordt bijvoorbeeld het repair café een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Ook voor ZZP’ers kan de multifunctionele school van de toekomst een spilfunctie vormen. Gemeente Haarlemmermeer kenmerkt zich immers door veel ZZP’ers. Door flexibele werkplekken te realiseren in de multifunctionele school, kunnen ouders zorg en werk makkelijker combineren. Zo’n kloppend hart bevordert de saamhorigheid in de buurt en individueel geluk.

Hoe eerder een kind in aanraking komt met “school” in al zijn vormen, hoe soepeler de overgang wordt naar de basisschool. De brede buurtschool levert automatisch betere samenwerking op tussen de basisschool en voor- en vroegschoolse voorzieningen.

Op de buurtschool werken onderwijsprofessionals, ouders en buurtbewoners nauw samen. We willen dat er wordt geïnvesteerd in de betrokkenheid van ouders en buurtbewoners bij de school.

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het leren van kinderen en op niet-cognitieve aspecten. Daarom willen we de ouderparticipatie helpen versterken. Ook scholen geven aan een meer verbindende rol te willen spelen in de directe omgeving. Dit is een belangrijk signaal dat de gemeente ook zou moeten faciliteren.

  • D66 wil dat scholen het kloppend hart van de wijk vormen
  • D66 wil dat ouderparticipatie en de betrokkenheid van buurtbewoners versterkt wordt

Laatst gewijzigd op 6 september 2018