Steun ons en help Nederland vooruit

Beperking milieu- en geluidsoverlast bepalen de ontwikkelingsmogelijkheden van Schiphol

Schiphol is van groot belang voor onze gemeente. We leven ervan en we leven ermee. Goede bereikbaarheid van Haarlemmermeer ook via de lucht, levert ons veel op. We hebben er echter ook last van in verschillende kernen.

D66 wil een groener Schiphol en dat er evenwichtig en selectief wordt omgegaan met de groei van de luchtvaart. De bestaande afspraken over groei en grenzen wil D66 handhaven tot 2021. En alleen groei in de toekomst als het schoner en stiller wordt. Een gezonde mainport, minder overlast en sturen op innovatie.

Er is meer innovatie en duurzaamheid noodzakelijk in de luchtvaartwereld. Daardoor kunnen we de beperking van milieu en geluidsoverlast bepalend laten zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden.

De infrastructuur van Haarlemmermeer wordt beheerst door verstedelijking enerzijds en overbelasting van het open land anderzijds. Nergens in Nederland staat de bestuurlijke afweging zo op scherp binnen de grenzen van één gemeente als hier. Schiphol belast het landschap van boven via geluid en ultrafijnstof, de intensieve agrarische sector belast het landschap van onder via bodem en water. Daartussen wil D66 het voor mens en dier leefbaar houden door een meer duurzame toepassing van groen. Daarbij gaat het om een betaalbare balans: waar leren van natuur (toestaan verwildering) en waar sturen met natuur (experimenteren, cultiveren).

D66 wil dat er evenwichtig en selectief wordt omgegaan met de groei van de luchtvaart.

Laatst gewijzigd op 18 oktober 2018