Steun ons en help Nederland vooruit

Scheefhuur pakken we aan

Het middensegment huurwoningen staat onder druk. De gemiddelde wachttijd op een sociale huurwoning in Haarlemmermeer is meer dan 10 jaar. Dit is te veel te lang. Verhoudingsgewijs heeft Haarlemmermeer veel last van scheefhuur. Het grote volume eenpersoonshuishoudens speelt hierin een grote rol. Verhuizen van huur- naar huurwoning pakt vaak nadelig uit voor de huurder en wordt daardoor vermeden, ook als het inkomen stijgt.

D66 wil deze doorstroming aanpakken om de markt toegankelijk te houden voor eenpersoonshuishoudens, voor starters, voor mensen met middeninkomens en AOW. Van belang is daarom om genoeg aanbod in de vrije sector te hebben boven de liberalisatiegrens, de categorie van € 700 – €1000 huur per maand. Verdien je namelijk meer dan 36.000 euro bruto per jaar, dan mag je geen sociale woning van een woningcorporatie huren. Als je wilt huren ben je overgeleverd aan de vrije markt. Zonder de juiste stimulans vanuit de gemeente lopen de huurprijzen uit de vrije sector te snel op door de woningkrapte binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), wat scheefhuur bevordert.

D66 wil scheefhuur voorkomen door genoeg woningaanbod in de vrije sector te hebben boven de liberalisatiegrens

Laatst gewijzigd op 20 september 2018