Steun ons en help Nederland vooruit

Respect in de sport

Sportverenigingen en sportvelden zijn plekken waar dwarsdoorsneden van de samenleving elkaar ontmoeten en met elkaar plezier hebben. Dat willen we bevorderen.

In de sport zijn de regels voor iedereen gelijk. Toch voelt nog steeds niet iedereen zich op zijn gemak op het sportveld, in de sportzaal of de kleedkamer. Iemands afkomst of seksuele geaardheid mag nooit een drempel zijn om te gaan sporten. We willen daarom dat alle sportverenigingen aandacht hebben voor dit onderwerp. Hierbij kan ondersteuning verkregen worden vanuit de gemeente.

D66 ondersteunt initiatieven om een antidiscriminatiegedragscode binnen de sport te hanteren. Daarnaast staan we voor sportiviteit en respect. Verder willen we inzetten voor ondersteuning van de gehandicapte en ouderen sport projecten van de verenigingen.

D66 wil dat respect centraal staat in de sport

Laatst gewijzigd op 10 september 2018