Steun ons en help Nederland vooruit

Overgang van 18- naar 18+

We zien een abrupte overgang van intensieve begeleiding naar hulp op afstand wanneer kinderen achttien jaar worden. Dat gaat soms ten koste van deze jongvolwassenen. We willen voorkomen dat kinderen wanneer zij achttien worden volledig van de zorgradar verdwijnen, zonder dat dit in de weg staat van hun vrijheid en zelfstandigheid. D66 wil dat de komende jaren gezocht wordt naar en geëxperimenteerd wordt met oplossingen.

De overgang naar formele volwassenheid wanneer jongeren achttien jaar worden kan voor kwetsbare jongeren zwaar zijn. Opeens moeten zij alles zelf regelen. Schulden kunnen ontstaan, en er kan schooluitval optreden. Ook kan er een onderbreking ontstaan in de ondersteuning die zij eerder kregen vanuit de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdhulp.

D66 wil dat de overgang van 18- naar 18+ beter ondersteund wordt. Denk hierbij aan het verlengen van ondersteuning die ook voor jongeren onder de achttien beschikbaar is en het wegnemen van drempels, zoals de eigen bijdrage, voor kwetsbare jongeren die GGZhulp nodig hebben.

D66 wil dat de overgang van 18- naar 18+ beter ondersteund wordt.

Laatst gewijzigd op 16 september 2018