Steun ons en help Nederland vooruit

Openbare ruimte en cultureel erfgoed

De kunst in de openbare ruimte van Haarlemmermeer moet beter ontsloten worden voor inwoners en bezoekers van Haarlemmermeer.

Deze kunst draagt bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte en de identificatie van de samenleving. Daarnaast moet de gemeente de promotionele mogelijkheden van deze ‘culturele route’ beter benutten.

Cultureel erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst en is vaak een drager van lokale geschiedenis en cultuur. D66 vindt het belangrijk dat onze samenleving dit historisch besef behoudt. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om het behoud van ons cultureel erfgoed (zoals de Geniedijk en andere onderdelen van de Stelling van Amsterdam) te blijven beschermen tegen de economische en politieke waan van de dag.

Een helder beleid met oog voor zowel behoud als vooruitgang is hiervoor onmisbaar. Ook als gemeentefinanciën onder druk staan, houdt D66 oog voor deze belangrijke verantwoordelijkheid. Waar nodig door creatieve samenwerking met private initiatieven die de culturele waarde van het erfgoed garanderen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018