Steun ons en help Nederland vooruit

Ontmoetingsplekken

D66 vindt dat elke kern of wijk een laagdrempelig ontmoetingspunt moet hebben, gericht op een breed publiek van dorps- en wijkbewoners en in het bijzonder op ouderen, jongeren, mensen met een beperking, chronisch zieken en andere kwetsbare groepen. Scholen kunnen breed als sociaal-culturele accommodaties ingezet worden ook in de vorm van ‘buurthuiskamers’ die bewoners en gebruikers zelf in beheer hebben. Speelplekken worden ook als belangrijke sociale verbinders gezien in wijken.

D66 wil bij toekomstige nieuwbouw of herinrichting zorgen voor genoeg speel-, sport- en ontmoetingsplekken. Ook het meervoudig gebruik van schoolpleinen stimuleren we van harte. Uiteraard willen we toekomstbestendig, levensloopbestendig en flexibel bouwen; als de leeftijdsopbouw van de wijk en buurt verandert, willen we ook gemakkelijk kunnen overschakelen naar andersoortige speel- en ontmoetingsplekken.

D66 wil dat verschillende bevolkingsgroepen elkaar gemakkelijk treffen.

Laatst gewijzigd op 5 september 2018