Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs met een internationale blik

Door een toename van expats in de regio wonen er veel kinderen met een niet Nederlandse achtergrond in onze gemeente. Tegelijkertijd zien we dat veel ouders werkzaam zijn bij internationale bedrijven die ook hun kinderen die internationalisering en het wereldburgerschap willen meegeven. Dat is een behoefte waar scholen in Haarlemmermeer op in kunnen spelen.

D66 wil graag scholen ondersteunen bij het ontwikkelen en uitbreiden van Engelstalig onderwijs en een internationaal curriculum. D66 vindt het belangrijk dat scholen in de gelegenheid zijn om het curriculum van nieuwkomersonderwijs en internationale schakelklassen te verbeteren, zodat kinderen de Nederlandse taal leren en snel op hun eigen niveau kunnen meedraaien.

Om Haarlemmermeer een aantrekkelijke vestigingsplaats te laten zijn is internationalisering een noodzakelijke investering die we als gemeente moeten willen doen.

D66 wil dat Haarlemmermeer internationaliseert.

Laatst gewijzigd op 6 september 2018