Steun ons en help Nederland vooruit

Minder drempels, realistische snelheden en meer doorstroming

D66 is voor vrijheid van bewegen en keuzes zoveel mogelijk leggen bij de inwoners en verkeersdeelnemers. Dat betekent dat we alleen beperkende maatregelen opleggen waar dat noodzakelijk is.

D66 wil minder drempels waar het kan. In woonwijken, bij scholen of fietsersoversteken zijn drempels vaak nodig. Haarlemmermeer kent echter een te hoge drempeldichtheid op soms onnodige plekken. Sommige drempels zijn niet geschikt om er met de toegestane snelheid overheen te gaan en er zijn veel verschillende soorten en maten. Daar ergeren mensen zich aan en het zorgt ook voor vervelende situaties voor ambulancechauffeurs en hulpdiensten.

Op plekken waar de verkeersveiligheid het toestaat wil D66 drempels verwijderen en bij aanpassing van wegen willen we bij voorkeur andere soortige maatregelen en niet standaard om de zoveel meter een drempel.

Daarnaast is D66 ten behoeve van verkeersveiligheid voor realistische snelheden. Niet te snel moet de gemeentewegen afwaarderen en snelheden verlagen naar 30km/h als daar geen aanleiding voor is vanuit verkeersveiligheid. Alleen door voorgeschreven snelheden realistisch te houden, kan men naleving van inwoners ook verwachten en handhaven.

Het verkeer wordt steeds drukker. Met de geplande komst van duizenden nieuwe woningen zal de verkeersdrukte verder toenemen. Naast investeringen in openbaar vervoer en fietsmogelijkheden, is het ook nodig om meer nadruk te leggen op doorstroming en file beperking. D66 wil geen files de woonwijk in of uit. Daarom moet verkeer geregeld zijn voordat wordt gebouwd. Daar houdt D66 strak aan vast.

D66 wil dat er selectiever en doordachter met verkeersdrempels wordt omgegaan.

Laatst gewijzigd op 6 september 2018