Steun ons en help Nederland vooruit

Meer huur- en koopwoningen in het middensegment beschikbaar maken

D66 vindt het belangrijk dat de Haarlemmermeerse woningmarkt toegankelijk is voor de middeninkomens, zoals een politieagent, leraar en ZZP’er. Dit zowel voor huur- als koopwoningen. De woningvoorraad van corporaties loopt achter op de behoeften van onze inwoners. Met ontwikkelaars willen we afspreken dat de huren in het middensegment blijven en om hen te compenseren voor de lagere inkomsten geven we korting op de grondprijs. We reguleren dus de huren via de grondprijs, om zo wat voor de middenhuur gebouwd wordt betaalbaar te houden voor de middeninkomens.

Wij investeren verder de komende vier jaar om de bouw van koopwoningen in het middensegment op gang te brengen en het aantal goedkopere sociale huurwoningen op peil te brengen met de vraag naar deze woningen. Daarom moet de gemeente actief sturen op dit type stadsontwikkeling en hier afspraken over maken met de sector als een nieuw project wordt gestart.

  • D66 wil dat de woningmarkt toegankelijk is voor middeninkomens.
  • D66 wil dat woningen in de categorie sociale huur beschikbaar blijven.

Laatst gewijzigd op 17 september 2018