Steun ons en help Nederland vooruit

Koopwoningen starters en gezinnen

Starters op de woningmarkt hebben het moeilijk. Het wordt steeds lastiger om een hypotheek te verkrijgen en de huizenprijzen stijgen sterk. D66 ziet starters op de woningmarkt als een speciale doelgroep die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. We zijn voorstander van startersleningen, voorgeschoten door de gemeente.

Met name gezinnen uit de MRA kiezen regelmatig voor Haarlemmermeer als woonplaats. Als aantrekkelijke vestigingsplaats biedt Haarlemmermeer genoeg ruimte. Er zijn goede voorzieningen en er is een uitgebreide infrastructuur. D66 is er voorstander van om het aantal koopwoningen in het middensegment sterk te stimuleren om aan de woonbehoefte van gezinnen in de regio te voldoen.

D66 is voorstander van het gericht afspraken maken met woningcorporaties, projectontwikkelaars en investeerders zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen om de bouw van starters-, gezinswoningen en zorgappartementen te stimuleren. Verder willen we procedures voor transformaties en tenders versimpelen om meer ruimte te geven aan kleine ontwikkelaars, wooncorporaties en collectief particulier opdrachtgeverschap.

D66 wil starters op de woningmarkt helpen met startersleningen.

Laatst gewijzigd op 5 september 2018