Steun ons en help Nederland vooruit

Kantoor nieuwbouw voorzien van een circulaire levensloop

D66 geeft de voorkeur aan het transformeren van bestaande bouw boven nieuwbouw. Dat is niet de gemakkelijkste manier, wel de beste. Dit geldt voor kantoren, woonwijken, detailhandel en bedrijventerreinen.

Transformatie is goed voor de leefbaarheid en is duurzamer. D66 wil dat in leegstaande panden betaalbare ruimten voor startende ondernemers worden gecreëerd. Als er gekozen wordt voor nieuwbouw is D66 voorstander van ‘levensloopbestendig’ en duurzaam bouwen. Dit betekent zo bouwen dat het aan te passen is aan toekomstige wensen die nu nog niet bekend zijn. D66 wil dat architecten bij het ontwerpen van gebouwen rekening houden met aanpassingen en andere functies in de toekomst. Het tweede leven van gebouwen moet op voorhand bekend zijn. Ook willen we het hergebruik van grondstoffen stimuleren. De eisen die aan kantoren gesteld worden veranderen, waarbij de kwaliteit van de kantoorruimte en de omgeving van de werkplek steeds belangrijker wordt.

D66 is voor het stimuleren van kleine, flexibele en hoogwaardige ontmoetingsplekken gecombineerd met voorzieningen zoals horeca op gunstige (knooppunt) locaties.

  • D66 wil dat er toekomst bestendig gebouwd wordt.
  • D66 wil dat er hoogwaardige ontmoetingsplekken gecreëerd worden.

Laatst gewijzigd op 5 september 2018