Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg

D66 zal in de komende periode inzetten op het verder ontwikkelen en flexibiliseren van de jeugdgezondheidszorg, gericht op vroeg-signalering, vroeg-interventie en een betere aansluiting op de jeugdhulp.

In Amsterdam zijn de afgelopen jaren stevige en professionele wijkteams ontwikkeld, waarin jeugdhulp, opvoedondersteuning, jeugdgezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg samenwerken. D66 Haarlemmermeer is positief over dit model, waarbij advies en hulp laagdrempelig beschikbaar zijn voor ouders en kinderen. Onderzocht zal worden of dit model ook bruikbaar is in Haarlemmermeer. De specialistische JGGZ van de wijkteams verdient bijzondere aandacht.

D66 wil dat jeugdgezondheidszorg gericht wordt op vroeg-signalering en vroeg-interventie.

Laatst gewijzigd op 16 september 2018