Steun ons en help Nederland vooruit

Iedere basisschool een conciërge

Onderwijskwaliteit staat of valt met het onderwijsteam. Daarom moeten scholen aan het team de mogelijkheid geven om zich vooral te richten op lesgeven. Dat kan door voldoende ondersteunende medewerkers in dienst te nemen.

D66 Haarlemmermeer heeft de ambitie ervoor te zorgen dat iedere basisschool een conciërge krijgt. Een conciërge is een onmisbare schakel in het team van een school en heeft een verbindende functie naar zowel de leerkrachten, de kinderen als de ouders. Een conciërge fungeert als de oren en ogen van een school en is een vast aanspreekpunt voor iedereen. Het budget voor conciërges kan worden vrijgemaakt door kostenbesparingen, besparingen die gerealiseerd kunnen worden door verduurzaming van de schoolgebouwen.

Verder zien we dat er in een aantal gemeenten gebruik wordt gemaakt van zogenaamde lerarenbeurzen. D66 Haarlemmermeer wil graag onderzoeken in hoeverre dit ook toepasbaar is in de polder. Een lerarenbeurs biedt de scholen en leraren de mogelijkheid om te investeren in hun eigen ontwikkeling en te kiezen waar ze deze beurs aan willen besteden. Scholen hebben goed zicht op waar behoefte aan is; van extra scholing in het Engels tot computervaardigheden of juist vakdocenten voor gym en muziek. Een beurs biedt mogelijkheden en kan in overleg met de medezeggenschapsraden van scholen worden vormgegeven.

D66 wil dat elke school een conciërge heeft.

Laatst gewijzigd op 23 oktober 2018