Steun ons en help Nederland vooruit

Hoogbouw waar passend

Er is een duidelijke trend van verstedelijking in Haarlemmermeer gaande. D66 is er voorstander van om compacte kernen te gebruiken voor verdere verstedelijking. Denk daarbij aan Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Schiphol. Hier is verdere verdichting van grondgebruik, binnenstedelijke verdichting en hoogbouw passend.

Daardoor kunnen we het polderlandschap en de open ruimte tussen kernen behouden. In alle gevallen is zorgvuldig ruimtegebruik met een duurzaam en toekomstbestendig karakter vereist. We willen bouwen op plekken waar verbetering mogelijk is door sloop of transformaties. Vervallen of niet functionele plekken willen we beter en duurzamer inrichten voor de toekomst. Hoogbouw is geschikt nabij hoogwaardig openbaar vervoer zodat de parkeerdruk eromheen beperkt is. Het groen rondom de hoogbouw dient als park. Daarnaast willen we hoogbouw alleen op locaties waar hoogbouw in goede verhouding staat tot de omgeving.

  • D66 wil het polderlandschap en de open ruimte tussen kernen behouden
  • D66 wil het karakter van de kernen behouden als er nieuwbouw gepleegd moet worden

Laatst gewijzigd op 5 september 2018