Steun ons en help Nederland vooruit

Haarlemmermeer investeert in een goede band met de wereld buiten de gemeente

D66 staat voor het algemene belang. In heel veel gevallen kan Haarlemmermeer samen met de MRA gemeenten optrekken voor het gedeelde, regionale belang. D66 Haarlemmermeer zet zich graag in voor het regionale belang omdat hier nog een wereld te winnen valt. Letterlijk, want wanneer je als Metropoolregio Amsterdam naar Den Haag, Brussel en Duitsland gaat, dan sta je samen veel sterker.

De Metropoolregio Amsterdam is een regio van groot belang met een sterke eigen identiteit en een florerende economie. De ruim 150.000 inwoners van Haarlemmermeer willen allemaal werk en een goed leven en hierbij spelen de gemeentegrenzen absoluut geen rol voor de inwoners.

D66 wil samenwerken met buurgemeenten om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren. Vaak is die samenwerking te organiseren door samen afspraken te maken. Als dit echter leidt tot een overvloed aan afspraken, of tot samenwerkingsverbanden waarop we als individuele gemeente geen invloed of democratische controle kunnen uitoefenen, moeten we durven kijken naar andere oplossingen.

D66 toont zich ook bij stedenbanden betrokken bij goed bestuur. We dragen mensenrechten en democratie op effectieve wijze uit en zijn ons bewust van de donkere kanten van politiek in sommige landen, zoals bijvoorbeeld corruptie.

D66 wil samenwerken met buurgemeenten om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren.

Laatst gewijzigd op 11 september 2018