Steun ons en help Nederland vooruit

Gelijke behandeling, gemeente als aanjager

D66 gelooft dat iedereen zo veel mogelijk gelijke kansen moet krijgen, zodat alleen je ambitie, inzet en kunde bepalen hoe ver je komt in het leven. Discriminatie en fundamentalisme, in welke vorm dan ook, staan haaks op dit uitgangspunt. D66 blijft daarom investeren in een leefklimaat waarin iedereen zich gesteund en gestimuleerd voelt om zich op een eigen manier te ontwikkelen en te uiten.

D66 vindt dat de Regenboog gedachte meer moet worden uitgedragen. Dit houdt in dat de gemeente de belangen van LHBT+-inwoners actief behartigt, met name in scholen, sportverenigingen en zorgcentra. Het regenboogzebrapad, mag wat ons betreft, mooier en zichtbaarder worden gepresenteerd.

Volgens D66 heeft de gemeente ook andere mogelijkheden om de diversiteit te bevorderen en discriminatie tegen te gaan. Bij inkoop van goederen en diensten kan de gemeente nog meer rekening houden met het gevoerde beleid bij bedrijven met wie zij zakendoet. Ook kan de gemeente op scholen gespreksrondes helpen organiseren tussen ouders en onderwijskrachten over wat een inclusief leefklimaat op school inhoudt.

In de visie van D66 zijn het uiteindelijk de inwoners van Haarlemmermeer zelf die de belangrijkste rol hebben als het gaat om de manier waarop wij met elkaar wonen en leven, met gelijke kansen voor iedereen om zichzelf te ontplooien en volledig zichzelf te zijn.

D66 wil dat iedereen gelijke kansen heeft.

Laatst gewijzigd op 7 september 2018