Steun ons en help Nederland vooruit

Flexibel en circulair bouwen

D66 streeft naar toekomstbestendige bouw, zoals nieuwbouw die eenvoudig aan te passen is aan veranderende woonwensen en/of nieuwe functies voor toekomstige generaties. We zijn voorstander van flexibele vergunningen voor woonvormen op maat.

Samenhang is nodig tussen de projecten en tussen projectoverstijgende aspecten van bijvoorbeeld bereikbaarheid, klimaat en duurzaamheid. D66 wil tijdelijk gebruik van grond of tijdelijk bestemmen stimuleren, ook binnen de kernen. Dit kan ook een oplossing zijn voor braakliggende terreinen.

D66 staat open voor het experimenteren met tijdelijke woonoplossingen zoals de inzet van Tiny Houses. Ook stimuleren we mobiele voorzieningen waarmee bijvoorbeeld kleinere dorpen bediend kunnen worden. De focus ligt op het mogelijk maken van functies en activiteiten en niet op het stapelen van stenen. De accommodaties kunnen een tijdelijk, flexibel of multifunctioneel karakter hebben, waardoor functiewijzigingen in de toekomst mogelijk zijn; circulair bouwen in functie.

Gedurende de levensloop van een gebouw, woning of kantoor kan de functie eenvoudig worden aangepast. Daardoor wordt de levensduur verlengd. Ook wat betreft gebruik van materialen willen we circulair bouwen stimuleren door hergebruik van materialen. D66 ziet een faciliterende rol weggelegd voor de gemeente om samenwerking te stimuleren tussen culturele, maatschappelijke en commerciële voorzieningen met een dekkende exploitatie waar mogelijk.

  • D66 wil flexibiliteit in woonoplossingen
  • D66 wil dat er levensloopbestendig gebouwd wordt

Laatst gewijzigd op 5 september 2018