Steun ons en help Nederland vooruit

Energietransitie biedt kansen voor Haarlemmermeer

De energietransitie gaat grote veranderingen teweegbrengen. D66 wil dat Haarlemmermeer door inzet op innovatiekansen toekomstbestendige werkgelegenheid kan bieden.

Haarlemmermeer ligt op een hoogwaardige transportroute van elektriciteit. Daarnaast loopt er een unieke CO2 transportroute door onze gemeente. D66 vindt dat Haarlemmermeer moet inzetten op productie van bio kerosine voor de vliegtuigen van Schiphol op basis van de CO2 uit deze doorgaande leiding. Ook maakt Haarlemmermeer zich hard voor aansluiting van alle glastuinbouwbedrijven op de CO2 leiding om van het gebruik van aardgas af te komen.

De restwarmte van datacenters moet volledig benut gaan worden voor verwarming van huizen en kantoren. Voor de rest van de warmtebehoefte moet gezocht gaan worden naar geothermie bronnen of naar overschotten van warmte van gemeenten in de Metropool Regio Amsterdam. (MRA-regio).

D66 wil dat de gemeente vooroploopt in de energietransitie.

Laatst gewijzigd op 5 september 2018