Steun ons en help Nederland vooruit

We kiezen voor duurzame energie

D66 wil uw energierekening laten verdwijnen. Niet zozeer met (ouderwetse)subsidies, maar met slimme vormen van (voor)financiering met behulp van grote partijen zoals pensioenfondsen. Immers, de investering verdient zich vanzelf terug met besparingen.

D66 wil alle inwoners van de gemeente nauw betrekken bij nieuwe vormen van energie. We denken daarbij aan het stimuleren van lokale energiecoöperaties en zonnescholen. Wij vinden het van groot belang dat iedereen van de energietransitie kan profiteren: studenten en gepensioneerden, huurders en kopers, hoogopgeleiden en werkzoekenden. Daarbij spelen wind en zon een rol maar geothermie kan, onder de voorwaarde van onder meer veiligheid, wat D66 betreft in beeld blijven.

Daarnaast ondersteunt D66 projecten voor de opwekking van zonne-energie, zoals het project van woningbouwvereniging Ymere, die op 3.000 sociale huurwoningen zonnepanelen plaatst. Hierdoor gaan de energiekosten voor bewoners naar beneden. D66 is voorstander van het meer mogelijk maken van dit soort projecten. Verder vindt D66 dat de gemeente zich in moet zetten voor collectieve zonnepanelen op daken.

Stimuleer het terugleveren van zelf opgewekte stroom aan het energienet (salderen). Zorg dat lagere energielasten bij duurzame woningen ook ten goede komen aan de bewoners. Start in het kader van de energietransitie een pilot voor een energie neutrale wijk en/of een energieneutraal dorp, dat gedragen wordt door de inwoners zelf. Laat de gemeente een ondersteuningsteam van deskundigen aanbieden en samen met de provincie middelen zoeken voor de uitwerking van dit plan

D66 wil dat zoveel mogelijk mensen een rol spelen in de nieuwe energie infrastructuur.

Laatst gewijzigd op 5 oktober 2018