Steun ons en help Nederland vooruit

Een wijk voor alle leeftijden

De woonbehoefte van mensen verandert en kent steeds meer variatie. Mensen wonen bijvoorbeeld alleen, met een gezin, met vrienden of in een gemeenschapsvorm. Als een wijk uit verschillende soorten woningen is opgebouwd, wordt de kans dat mensen met verschillende achtergronden en in verschillende levensfases elkaar in de wijk tegenkomen groter.

Dit bevorder het contact en daarmee de samenhang in een wijk of dorp. Dat is belangrijk voor het geluk van de bewoners van de wijk. Bovendien kun je zo ook in je eigen wijk blijven wonen als je ouder wordt. Ouderen blijven graag in hun eigen wijk wonen maar willen wel verhuizen naar een gelijkvloerse woning. We willen dat elke wijk dan ook een divers woningaanbod heeft voor alle woonwensen. Voor een wijk is daarom een grote verscheidenheid aan huur- en koopwoningen nodig.

Particuliere ontwikkelaars, particuliere eigenaren en corporaties zorgen gezamenlijk voor een breed aanbod van betaalbare woningen voor elke inkomensgroep. Dit betekent zowel huur als koop, maar ook dat de woningen in de wijk verschillende groottes kennen. Tevens wil D66 investeren in levensloopbestendig bouwen in de vorm van generatiewoningen.

D66 wil een grote variëteit van woningsoorten in elke wijk om gemeenschapszin te stimuleren.

Laatst gewijzigd op 5 september 2018