Steun ons en help Nederland vooruit

Een open, integer en transparant bestuur

Een goed bestuur is uiteraard ook integer. Integriteit is volgens ons meer dan enkel je aan de regels houden. We willen dat bestuurders zich bewust zijn van de mogelijke belangenconflicten en de schijn van belangenverstrengeling vermijden. Hetzelfde geldt voor raadsleden en ambtenaren en partijen waar de gemeentezaken mee doet. Niet integer gedrag van partijen waar de gemeente mee samenwerkt of voor werkt, moet consequenties hebben. Uiteraard beschermen we hen ook tegen ontoelaatbaar gedrag uit de samenleving.

D66 wil dat bestuurders altijd aanspreekbaar zijn op mogelijke belangenconflicten of ontoelaatbaar gedrag. Zij hebben een voorbeeldfunctie. Het onderwerp moet bespreekbaar zijn, ook in de raad.

Haarlemmermeer heeft een integriteitsbeleid voor ambtenaren, inclusief een klokkenluidersregeling. D66 vindt het belangrijk dat de raad daar ook actief aandacht aan besteedt.

Steeds vaker worden lokale bestuurders, raadsleden en ambtenaren bedreigd of geïntimideerd. Voor D66 is dit onacceptabel. D66 wil dat altijd aangifte wordt gedaan van bedreiging en intimidatie en dat zij indien nodig beveiliging krijgen. Tegen criminele organisaties die het lokale bestuur ondermijnen, treden we op en we zorgen dat de gemeente weerbaar is daartegen.

D66 wil dat bestuurders een voorbeeldfunctie vervullen.

Laatst gewijzigd op 11 september 2018