Steun ons en help Nederland vooruit

Een betaalbare energietransitie

De energietransitie is misschien wel de grootste verandering waar alle inwoners de komende jaren mee te maken krijgen.

Voor D66 is het een voorwaarde dat iedereen kan meedoen en dat de opgave en lasten eerlijk en gelijk voor iedereen zijn. Een concreet en ambitieus plan om bestaande woningbouw te verduurzamen mag niemand uitsluiten of op achterstand zetten. Een gebouwgebonden financiering zal daarom het uitgangspunt zijn voor particuliere woningen. De gemeente zal hierin een regierol gaan vervullen. Uitgangspunt is dat de financieringslasten lager zijn dan de huidige energielasten om de acceptatie te vergroten en daarmee de realisatie te versnellen. Bij maatschappelijk vastgoed en corporatiewoningen zal een vergelijkbaar gebouw gebonden financiering voorhanden moeten komen. Logische partners in deze transitie zullen de Bank Nederlandse Gemeenten en de pensioenfondsen zijn. Met pilots zullen we concrete voorbeelden kunnen geven.

Om de energietransitie voor iedereen toegankelijk te maken stelt D66 het volgende voor. Een woningeigenaar die wil verduurzamen, draagt het blote eigendom van zijn grond tijdelijk over aan de gemeente. De eigenaar krijgt daarvoor exact het bedrag dat hij nodig heeft om zijn woning te verduurzamen, gemiddeld zo’n € 30.000. De woning wordt verduurzaamd, en dus verbeterd, en stijgt meteen in waarde. Daarnaast zakt de energierekening met zo’n 80%. De eigenaar betaalt vervolgens maandelijks een gering bedrag aan de gemeente — een canon van zo’n 1% per jaar, aangepast aan de inflatie. Als iedereen mee kan doen vergroot dat de saamhorigheid en het geluk van onze inwoners.

Een andere mogelijkheid die D66 voorstelt is gebouw gebonden financiering. Dit houdt in dat een derde partij eigenaar wordt van de installaties (zonnepanelen, WKO, isolatie) om te verduurzamen. De bewoners betalen maandelijks een bedrag aan deze derde partij in plaats van maandelijks een hoge energierekening. Dit betekent dat er vanaf het begin maandelijks winst is, in plaats van jaren later pas als bewoners zelf de financiering zouden regelen. Winst voor het milieu en winst voor de portemonnee van onze bewoners.

D66 wil dat energietransitie voor iedereen bereikbaar is

Laatst gewijzigd op 5 september 2018