Steun ons en help Nederland vooruit

Duidelijke communicatie met inwoners

De gemeente Haarlemmermeer communiceert begrijpelijk met inwoners, bij voorkeur op taalniveau.

D66 wil dat het college zich houdt aan de uitgangspunten van de Wet open overheid, die mede door D66 is ingediend en op dit moment in behandeling is in de Eerste Kamer. Dat wil zeggen dat het college werk maakt van een goede informatiehuishouding, actieve openbaarmaking en geen misbruik maakt van de uitzonderingsgronden van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

D66 wil een actieve gemeentelijke rekenkamer, met slagkracht. De rekenkamer helpt raadsleden en betrokken inwoners met het controleren van het college.

D66 wil dat de gemeente op een begrijpelijke manier met de inwoners communiceert.

Laatst gewijzigd op 11 september 2018