Steun ons en help Nederland vooruit

Dreigende dakloosheid

Door een veelvoud aan problemen kunnen situaties ontstaan waarbij een gezin of een individu op straat terecht komt. D66 gaat meer inzetten op preventie en het voorkomen van huisuitzettingen. Door vroege schuldsignalering en de juiste begeleiding te geven kan escalatie worden voorkomen.

Als Haarlemmermeerders toch in de opvang terechtkomen moet deze passend zijn. Er komt extra aandacht voor dakloze jeugdigen en gezinnen met kinderen. Het uitgangspunt blijft ‘geen kind op straat’. De begeleiding naar een nieuwe eigen woning moet versneld worden, zo nodig door creatieve woonvormen mogelijk te maken.

D66 wil geen kind op straat door middel van creatieve woonvormen.

Laatst gewijzigd op 7 september 2018