Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuurhistorische identiteit en ruimtelijke orderning

De verstedelijkingsdruk op dit deel van de Randstad is hoog. Het behoud van cultuurhistorische elementen als de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Stelling van Amsterdam), de Ringvaart en de Geniedijk zijn essentieel in het uitdragen van onze identiteit als Poldergemeente. D66 koestert de dorpen van Haarlemmermeer, het cultureel erfgoed zoals de gemalen en is voor cultuurhistorische linten. Ook de Geniedijk is een cultuurhistorisch herkenbare route die natuur- en recreatiegebieden, woonbuurten en omgeving met elkaar verbindt.

D66 is voor een verkeersluwe Ringvaartdijk zonder dat het bewoners belemmert en het versterken van het cultuurhistorische uiterlijk van de kernen aan de Ringvaart die stammen uit de eerste oplevering van de polder.

D66 is voor meer samenwerking tussen de duo-dorpen aan de Ringvaart zoals Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek. Met name bij het oplossen van verkeersproblemen zoals een Duinpolderweg is een gezamenlijke identiteit en visie belangrijk om ruimtelijke ordeningsvraagstukken te kunnen oplossen.

  • D66 wil dat de identiteit van de poldergemeente behouden blijft
  • D66 is voor meer samenwerking tussen duo-dorpen

Laatst gewijzigd op 5 september 2018