Steun ons en help Nederland vooruit

Creëer een zorgzame samenleving

D66 wil verder met de ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken. Zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten werken verder aan de omslag die bedoeld is om de dienstverlening minder versnipperd en dichter bij de burgers te organiseren. Dit moet gebeuren door nabije (herkenbare) professionals, waar mogelijk in samenhang met informele dienstverlening en burgerinitiatieven.

D66 zet in op herkenbare inlooppunten voor zorg en welzijn in de wijk. Verder werken we aan voorzieningen in de wijk die mensen stimuleren om actiever deel te nemen aan de samenleving.

D66 wil sociale makelaars die wijkgericht werken.

Laatst gewijzigd op 16 september 2018