Steun ons en help Nederland vooruit

Coalitieakkoord regelt hoofdlijnen

D66 wil dat de komende coalitie een akkoord op hoofdlijnen sluit. Op die manier is er ruimte voor wisselende meerderheden in de raad op onderwerpen die niet onderdeel uitmaken van het bestuursakkoord (of coalitieakkoord).

Het geeft een groter draagvlak voor besluiten en het maakt dat meer partijen en inwoners zich betrokken voelen. Dit maakt het bestuur daadkrachtig en zorgt ervoor dat er beter wordt geluisterd naar de wensen van inwoners.

D66 wil dat de coalitie een akkoord op hoofdlijnen sluit.

Laatst gewijzigd op 11 september 2018