Steun ons en help Nederland vooruit

Cameratoezicht

D66 is niet tegen de inzet van cameratoezicht om de openbare orde en veiligheid te verbeteren. Het is echter lang niet altijd effectief.

D66 is van mening dat het effect moet worden afgewogen tegen de privacy-inbreuk die cameratoezicht in de publieke ruimte veroorzaakt. Dit betekent dat het nut van cameratoezicht aantoonbaar moet zijn en waar dat geen toegevoegde waarde heeft moet worden teruggedrongen. Het gebruik van cameratoezicht dient tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn. D66 is tegen langdurig cameratoezicht in woonwijken.

Laatst gewijzigd op 2 oktober 2018