Steun ons en help Nederland vooruit

Biodiversiteit en milieu-adaptatie

D66 vindt het belangrijk om de teloorgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Er zijn alarmerende rapporten over de teruggang in leven, bijvoorbeeld van insecten. Het gebruik van landbouwgif, de monocultuur en verstening zijn diverse oorzaken. D66 wil daar werk van maken door samen met boeren en inwoners te kijken naar innovatie en in de gemeente de biodiversiteit van het bestaande groen en het nieuwe groen te stimuleren. Zowel in aanleg, als beheer als onderhoud.

Dat is een verantwoordelijkheid voor ons en toekomstige generaties en ook een kans voor innovatie en gezondheid. Daarnaast wil D66 inwoners en in het bijzonder jeugd meer in aanraking laten komen met natuur en natuureducatie.

Bedrijventerreinen lenen zich goed voor experimenten met biodiversiteit, juist op plaatsen weinig groen te vinden is kunnen we als gemeente laten zien dat dit ook anders kan. Bedek platte daken met sedum, zaai bermen in met wilde bloemen en stimuleer dakkassen om groen en natuur in de openbare ruimte een plek te geven.

Ecologische zonneweides kunnen bijdragen aan de biodiversiteit.  Met een goede landschappelijke inpassing van de zonnepanelen, de juiste plantensoorten en afgestemd maaibeleid kunnen planten, bijen en andere insecten floreren.

De uitdagingen waar we de komende jaren voor staan door klimaatveranderingen vergen een proactieve houding van de gemeente om bijvoorbeeld wateroverlast of langere periodes van droogte goed op te vangen. Ook inwoners spelen hierbij een rol door bijvoorbeeld tegels uit de tuin te vervangen door groen maar nieuwe ideeën op dit gebied worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

  • D66 wil dat de biodiversiteit wordt bevorderd.
  • D66 wil projecten stimuleren die bijdragen aan milieu-adaptie.

Laatst gewijzigd op 2 oktober 2018