Steun ons en help Nederland vooruit

Armoedebeleid

Haarlemmermeer groeit, maar lang niet alle inwoners profiteren daarvan mee. Niet iedereen is de laatste economische crisis ongeschonden doorgekomen. Veel mensen zitten nog steeds in de schulden en te veel kinderen zijn hiervan de dupe. Haarlemmermeer ziet de afgelopen jaren een stijgende aantal inwoners gebukt gaan onder armoede. D66 vindt dat armoede van tijdelijke aard moet zijn. Daarom moeten mensen de mogelijkheden en hulp krijgen zodat zij kunnen meedoen in onze polder. Met name kinderen mogen niet op achterstand komen door de wankele financiële situatie van hun ouders.

Voor D66 is de hulp aan minima veel meer dan alleen armoedebeleid. Goede samenwerking tussen verschillende hulpverleners moet ervoor zorgen dat mensen vanuit armoede hun leven weer op de rit kunnen krijgen. Vaak leven mensen door een combinatie van tegenslag en problemen lang in armoede.
Schulden, boetes, ziek zijn, laaggeletterdheid, een naheffing of terugbetaling maken dat het moeilijk is om rond te komen. D66 wil blijvende aandacht voor goede en duidelijke communicatie van de gemeente zodat mensen begrijpen waar ze recht op hebben en weten wanneer ze hulp kunnen krijgen.

Waar mogelijk worden armoedemiddelen ingezet, waardoor kinderen kunnen blijven participeren. Dit door bijvoorbeeld scholen en verenigingen direct te ondersteunen. Elk kind verdient een eigen kans, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. D66 maakt zich er sterk voor om het van generatie op generatie overdragen van armoede te doorbreken. Als iemand vanuit de bijstand weer gaat werken, vervallen veel armoederegelingen en loert de armoedeval. D66 stelt daarom voor de budgetregeling geleidelijk af te bouwen naarmate het inkomen stijgt.

D66 wil waar mogelijk armoedemiddelen inzetten, waardoor kinderen kunnen blijven participeren, door bijvoorbeeld scholen en verenigingen direct te ondersteunen.

Laatst gewijzigd op 7 september 2018