Steun ons en help Nederland vooruit

Afval en recycling

We zijn trots op het Winst uit je Afval project, dat we de afgelopen jaren vanuit de gemeente hebben opgestart, om samen met onze inwoners het restafval drastisch te verminderen. Dat kan als grondstoffen (bijvoorbeeld gft, papier en karton, plastic en drinkpakken) beter worden gesorteerd. Dat is winst, voor het milieu én de toekomst. Daarom is samen met bewoners van drie geselecteerde proefwijken gezocht naar een nieuwe manier van inzamelen. Eén die meer gemak voor bewoners én meer grondstoffen oplevert.

Bewoners van de Kalslagerring in Linquenda Nieuw-Vennep, Rijsenhout-Zuid en Eiland 3 in Floriande Hoofddorp, hebben samen met een afvalcoach een inzamelsysteem bedacht dat past bij hun wijk. Bewoners van Linquenda, bijvoorbeeld, brachten het restafval terug van 191 kilo (in 2016) naar 76 kilo, een daling van maar liefst 60%. We pleiten daarom ook voor een verdere invoering van het Winst uit je afval systeem in onze gemeente, want hier komen duurzaamheid en economie opnieuw samen: afval scheiden loont!

  • D66 is voor vergaande afvalscheiding.
  • D66 zal iedere vorm van veelbelovende innovatie om energie uit afval te halen stimuleren.
  • D66 wil dat “Winst uit je Afval” in de hele gemeente wordt ingevoerd.

Laatst gewijzigd op 11 september 2018