Steun ons en help Nederland vooruit

Aansluiting op de regio

Haarlemmermeer is een belangrijke gemeente in de regio. Veel mensen werken er of reizen dagelijks door het gebied naar werk elders. De routes door Haarlemmermeer kunnen nog verbeterd worden. Doordat er onvoldoende grote oost-west-verbindingen zijn, komt er veel verkeer door dorpen als Zwaanshoek. D66 pleit voor het doortrekken van de Nieuwe Bennebroekerweg naar de N206 Bloemendaal.
De bruggen over de ringvaart zijn vaak een knelpunt in Haarlemmermeer. Bruggen die in de spits open gaan voor vaak één schip of boot, zorgen voor steeds terugkerende en dus ergernisopwekkende files. D66 wil dat de bruggen tijdens de spits gesloten blijven, zodat de verkeersdoorstroming zo min mogelijk wordt gehinderd. De verkeersveiligheid voor fietsers moet verbeterd worden. In het bijzonder geldt dat voor de Ringdijk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018