Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur D66 Haarlemmermeer – Aalsmeer

Bovenaan de lijst van prioriteiten van de afdeling D66 Haarlemmermeer – Aalsmeer staan de politiek en de leden. Als vereniging geven we daaraan op verschillende manieren invulling.

Eens per 4 jaar stellen we een verkiezingsprogramma op. Het concept wordt gemaakt door een programma commissie. De leden stellen het programma vast. Het programma is een belangrijke bijdrage aan het politieke debat en de meningsvorming over relevante maatschappelijke thema’s in de gemeente.

Leden en belangstellenden kunnen deelnemen aan de D-Cafés, afdelingsvergaderingen en andere bijeenkomsten en activiteiten die in de afdeling georganiseerd worden. Leden kunnen ook zelf deelnemen aan de organisatie ervan of zelf activiteiten ontplooien. We halen op wat er in de gemeente leeft en vertellen waar wij voor staan.

Binnen een politieke partij is het van belang dat goed geregeld is hoe de besluitvorming tot stand komt. Daarvoor hebben we reglementen die regelmatig bijgewerkt worden en voorgelegd worden aan de leden.

Gerard Jägers

Gerard Jägers

Voorzitter

Marion Geisler

Marion Geisler

Bestuurslid Aalsmeer

Jenno van Belle

Jenno van Belle

Secretaris

Sicco Jan Bier

Sicco Jan Bier

Penningmeester

Henk van Dijk

Henk van Dijk

Bestuurslid algemeen